23.03.2016
Jan Král

Lidé se zajímali o Puškinovu. K propojení průmyslových zón nedojde

O budoucnost Liberce se jeho občané aktivně zajímají. Potvrdila to další ze série veřejných besed k novému návrhu územního plánu, která se uskutečnila v Základní škole Ještědská.
Zcela zaplněná jídelna i živé diskuze nad plány v předsálí, řada dotazů. Tak vypadalo předposlední setkání občanů s vedením města a určenou zastupitelkou, náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, Karolínou Hrbkovou. Ekonomický náměstek primátora Jan Korytář občany ujistil, že se při tvorbě nového návrhu město snažilo zapracovat co nejvíce jejich předchozích reálných připomínek.

Občany Hanychova, Pilínkova a Hluboké zajímaly rozdíly mezi původním a novým návrhem, ale nejčastěji kladenou otázkou byl osud Puškinovy ulice, resp. její původně zamýšlené nové trasy. Lidé měli největší obavy z toho, aby se Puškinova nestala spojkou mezi průmyslovými zónami. Často vyjádřili přání o zákazu vjezdu těžkých nákladních vozidel.

Kolem dopravní infrastruktury se ostatně točila celá debata a o dopravě hovořil i projektant územního plánu, architekt Jiří Plašil. „Nejde o změny, které by znamenaly další nové silnice, spíše se jedná o návrat k původní idee a převedení navržených komunikací do územních rezerv,” uvedl debatu Jiří Plašil. 

Na časté dotazy, jak bude ošetřen vjezd těžkých nákladních vozidel projektant spolu s dopravním inženýrem odboru hlavního architekta Vladislavem Rozsypalem odpovídali jednoznačně - žádost o dopravní úpravu je třeba podat odboru dopravy libereckého magistrátu, ale ze znalosti věci, není možné z Puškinovy ulice nákladní dopravu vyloučit z důvodu jejího charakteru sběrné komunikace zařazené v páteřní dopravní síti Liberce.

V předchozím návrhu územního plánu byla zakreslena tzv. nová Puškinova, s níž ale nový návrh úplně nepočítá. Toto území bylo nyní převedeno do rezerv. „Vnímám velkou obavu obyvatel, aby v budoucnu nedošlo k propojení obou průmyslových zón. To skutečně není v plánu a ani nový návrh s tím nepočítá, i kdyby byla nová silnice vybudována,” ujistila přítomné náměstky Karolína Hrbková. „Nový schválený územní plán nebude dogma. Každé čtyři roky bude procházet aktualizací a nová Puškinova tak teoreticky ve zmíněné územní rezervě může vzniknout. V nejbližších letech to však není pravděpodobné,” dodala náměstkyně.

Jan Korytář v souvislosti s rozvojem města upozornil na velký vnitřní dluh, který dle jeho výkladu činí cirka pět miliard korun. „Bylo by potřeba ročně investovat 400 až 500 milionů korun do nové infrastruktury, budov a podobně, ale Liberec tyto prostředky nemá. Aktuálně můžeme využívat zhruba 150 milionů korun ročně. Možná řešení jsou v některých dotačních programech, nebo například ve zvýšení daně z nemovitosti, což by do rozpočtu města mohlo přispět 100 miliony korun ročně. To by samozřejmě záleželo na občanech, zda by se zvýšením daně souhlasili,” dodal ekonomický náměstek. 

Řada dotazů také směřovala k možným připomínkám k aktuálnímu návrhu plánu. Ty mohou občané podat do 15. dubna a do tohoto data je také každému k dispozici informační kancelář v budově historické radnice. S návrhem územního plánu Liberce se lidé mohou seznámit na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz, kde najdou všechny důležité informace a například i zvukové záznamy z proběhlých besed. Všechny důležité výkresy návrhu si mohou fyzicky prohlédnout do 15. dubna 2016 v přízemní pasáži obchodního centra Forum.

Poslední z besed k návrhu nového územního plánu se uskuteční ve středu 23. 3. od 18.00 v ZŠ Ostašovská. Bude se týkat oblastí Machnína, Horní Suché, Ostašova a Karlinek. 

Text a foto: Pavel Chmelík 

Nastavení cookies