23.11.2015
Jan Král

Město plánuje znovuobnovit kompostárnu v Londýnské ulici

Záměr výstavby liberecké kompostárny dostala minulý týden k projednání Rada města Liberec. Jde o znovuobnovení kompostárny při komunikaci v Londýnské ulici, na pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec, za areálem čistírny odpadních vod.

Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková oslovila společnost A.S.A. Liberec s.r.o., s cílem znovuobnovení bývalé kompostárny v Londýnské ulici, provozovanou v minulosti Rašelinou Soběslav, a.s. Druhou poptávanou společností na řešení obnovy liberecké kompostárny je Ještědská stavební společnost spol., s r.o. Poptány byly také Technické služby města Liberce, ty však mají zájem jen o spolupráci v podobě svozu zeleného (bio) odpadu.

Zásadní rozdíl mezi nabídkou společnosti A.S.A. Liberec a nabídkou na realizaci kompostárny zpracovanou společností Ještědská stavební spočívá v etapovité realizaci projektu, i s případným využitím dotačních zdrojů,“ uvádí Hrbková. V první etapě by byla realizována kompostárna s kapacitou do 2 500 tun ročně. Toto množství by postačilo na zapracování bioodpadu z území města Liberce sváženou společností A.S.A. Liberec a pokosených travních porostů z ploch veřejné zeleně ve vlastnictví města Liberce.

Hrbková dodává: „Případné etapovité řešení bude mít i vliv na celkovou finanční výši investice spojené s výstavbou kompostárny, protože financování projektu je možné rozložit v průběhu několika let.“
Předmětná plocha slouží také k deponování odváženého sněhu, a proto je nezbytné najít do doby výstavby kompostárny novou plochu pro uložení sněhu, odváženého po dobu zimního období z komunikací ve vlastnictví města Liberce.

Na základě vybrané varianty zpracuje náměstkyně Hrbková projektový záměr, včetně indikativních nabídek, a předloží jej ke schválení do rady města.

 

 

 

 

 

Nastavení cookies