15.03.2016
Jan Král

Obyvatele Vratislavic zajímala montovna a okrajová zástavba

Třetí veřejná beseda k novému návrhu územního plánu města se týkala městské části Vratislavice nad Nisou. Nejvíce dotazů směřovalo na plochu u ulice Seniorů, kde platný územní plán a stejně tak i jeho nový návrh umožňuje výstavbu výrobní haly.

Jako na prvních dvou besedách, tak i ve vratislavickém kulturním centru seznámil projektant Jiří Plašil občany s nejpodstatnějšími zapracovanými změnami, o které se nový návrh liší oproti původnímu z roku 2013. V následné diskuzi na dotazy odpovídali také primátor Liberce Tibor Batthyány, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí a určená zastupitelka Karolína Hrbková, pracovníci Odboru hlavního architekta libereckého magistrátu a zástupci vedení Vratislavic.

Architekt Plašil na rozdílovém výkresu ukázal, které plochy jsou nově navrženy k zastavění nebo naopak. Příkladem je původně plocha pro bydlení v lokalitě „u rušičky“, kde měly vyrůst bytové domy, ale vedení Vratislavic by tady raději vidělo park.

Podle očekávání se lidé nejvíce zajímali o rozvojovou plochu pro výrobu mezi ulicí Seniorů a čtyřproudou silnicí I/14. Současný platný územní plán i jeho nový návrh umožňuje na pozemcích, které dnes slouží jako skládka zemin a stavebních materiálů, umístění výrobní haly. Objevil se už záměr na výstavbu montovny. Práci by dala až 250 lidem.

„Musíme dát montovně šanci. Není to žádná chemička nebo hutní výroba. Investor dělá maximum pro to, aby zdejším obyvatelům vyhověl. Rozšířili jsme protihlukový pás zeleně, který by sídliště oddělil od montovny a doprava bude do areálu přivedena přímo z Rochlické ulice,“ uvedl primátor Tibor Batthyány. „Pokud se má Liberec rozvíjet, tak potřebujeme místní zaměstnavatele,“ doplnil. Architekt Jiří Plašil doplnil, že ploch pro výrobu je na území města nedostatek, a když už nějaké v územním plánu jsou, byla by škoda je rušit.

Vedení Vratislavic nad Nisou je proti továrně a usiluje o to, aby v této lokalitě mohlo vzniknout spíše bydlení. „Pokud bychom tuto plochu chtěli převést v územním plánu na plochy pro bydlení, sport nebo zeleně, museli bychom vlastníkovi pozemků zaplatit kompenzaci za znehodnocení ve výši přes 70 milionů korun. Navíc by pozemky zůstaly stále v jeho vlastnictví a kdykoliv v budoucnu by se mohl dožadovat změny v územním plánu,“ vysvětlila náměstkyně Karolína Hrbková.

„Zároveň ale vnímáme obavy místních obyvatel a snažíme se zajistit, aby byly splněny podmínky, které jsme již dříve v zájmu občanů vyjednali. Jde zejména o odhlučnění areálu, a to nejenom zelení, ale i umístěním staveb a jejich technickým provedením. Dále jsme se zabývali řešením dopravního napojení a zajištěním dostatku parkovacích míst,“ doplnila náměstkyně.

Diskuzi vyvolalo i zařazení louky mezi hřbitovem a koupalištěm do zastavitelných ploch. Povolená tady má být třípodlažní zástavba. „Pro krajinu je mnohem přirozenější postupný přechod přes nízkou zástavbu k vysokým panelákům,“ zmírňuje architekt Jiří Plašil obavy lidí, že by nová zástavba mohla narušit ráz krajiny. Další dotazy směřovaly na volné plochy pro sport a rekreaci nebo na rozšíření komunikací. Lidé se také dozvěděli, že nový návrh počítá se zachování centrálního zásobování teplem a budoucí přestavbou parovodu na horkovod.

Statutární město Liberec seznámí občany s novým návrhem územního plánu na celkem sedmi besedách. Ty se budou konat v průběhu března postupně v různých částech Liberce, vždy od 18.00 hodin. S návrhem územního plánu Liberce se občané mohou seznámit také na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz, kde najdou všechny důležité informace a například i zvukové záznamy z proběhlých besed. Všechny důležité výkresy návrhu si mohou fyzicky prohlédnout od 1. března do 15. dubna 2016 v přízemní pasáži obchodního centra Forum. Ve stejném termínu je veřejnosti v budově radnice k dispozici informační kancelář, kde se lidem věnují pracovníci Odboru hlavního architekta. Připomínky k návrhu je možné podávat do pátku 15. dubna 2016.

Text a foto: Jan Král

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.