31.03.2016
Jan Král

Poslední beseda: Významné změny u rozvojových ploch

Do pátku 15. dubna mohou občané podávat připomínky k novému návrhu územního plánu, který byl městem Liberec prezentován na sedmi veřejných besedách. Poslední se uskutečnila 23. března v Základní škole Ostašovská.


Obyvatelé Machnína, Horní Suché, Ostašova a Karlinek se dozvěděli od projektanta územního plánu, architekta Jiřího Plašila, že jejich oblasti se významně dotkly změny v objemu rozvojových ploch.

„Z různých důvodů ubyly plochy pro bydlení. A nejde jen o snahu koncentrovat bydlení spíše do vnitřního města, ale ukazuje se, že původně zamýšlený počet bytů nebude potřeba. Dle výhledové studie Liberec naroste na zhruba 103 500 obyvatel místo původních propočtů ve výši 106 tisíc,” uvedl Jiří Plašil.

V novém návrhu územního plánu je řada zelených pásů, u letiště je o dvě třetiny méně výrobních ploch, což je asi největší úbytek oproti původnímu konceptu. Průmyslové zóny sousedící se zástavbou mají mít tzv. čistou výrobu, která nezatěžuje okolí za hranicí pozemku na němž je výrobní provoz umístěn. Největší novou rozvojovou plochou pro výrobu je oblast mezi Kovošrotem a slévárnu u libereckého letiště.
 
„Plochy pro výrobu město potřebuje. K rozvoji města je potřeba vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst. Ale právě proto jsme tyto besedy připravili, abyste měli možnost výslednou podobu územního plánu ovlivnit. Vaše podané připomínky určitě projednáme a jsme schopni některé věci upravit či změnit. Finální podoba územního lánu bude představena v listopadu,” řekla směrem k diskutujícím, kterým navržené výrobní plochy z nějakého důvodu vadí, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková, která je též určená zastupitelka pro územní plán. Podle Jiřího Plašila má Liberec plánované výrobní plochy poddimenzované. Pro Liberec by bylo potřeba 800 hektarů, kapacity vhodných ploch jsou však o 300 hektarů menší.
 
Stejně jako na předešlých besedách se hodně diskutovalo o dopravě. V řadě nově zamýšlených komunikacích došlo k tzv. humanizaci dopravy, což jsou například opatření k snížení rychlosti nebo přičlenění silnic blíže k stávající zástavbě. Trasa tzv. nové Volgogradské je rovněž přemístěna a bude navazovat na Americkou ulici, kde vznikne nová křižovatka. „Při plánování nových komunikací se snažíme, aby se dotýkaly co nejmenšího počtu vlastníků pozemků,” podotkla Karolína Hrbková. Ne všem občanům se nápad s přiblížením trasy silnice blíže k zástavbě líbil. Obávají se, že nové silnice přitáhnou větší objem dopravy, která je v jejich domovech bude rušit. To je případ třeba ulice Pod lesem. Tamní obyvatelé srdnatě bránili původní koncept, kdy budoucí silnice byla umístěna dál od zástavby, respektive někteří jí považují za úplně zbytečnou. „Nové komunikace jsou ale potřeba, protože až se zaplní nové plochy pro bydlení, je nutné odtud dopravu odvést, což na stávajících komunikacích není možné,” vysvětlila Karolína Hrbková. „Příprava nového územního plánu proto trvá tak dlouho, aby byl promyšlený, aby nechyběly nutné komunikace a další prvky potřebné pro rozvoj Liberce,” doplnil Jan Korytář.
 
Opět se také opakovaly dotazy na hypotetické silniční propojení současných průmyslových zón, což by oblast významně zatížilo. Organizátoři besedy v Ostašově tuto častou výtku opět negovali. „K dopravnímu propojení průmyslových zón pro kamiony totiž není žádný důvod. Zóny jsou, nebo v případě jižní, budou propojeny na průtah městem, což je pro majitele podniků stěžejní. Oni nemají potřebu přejíždět, vozit zboží, z jedné zóny do druhé. A i kdyby, je pro ně násobně rychlejší a levnější jezdit po průtahu,” upozornil Jan Korytář, a opakovaně upozornil na fakt, že nové komunikace zakreslené v chystaném územním plánu město v budoucích deseti až dvaceti letech budovat nebude: „Nejsou na to peníze…”
 
Některým lidem také návrh územního plánu, ať již v předchozí či aktuální verzi, udělal čáru přes rozpočet v plánované stavbě rodinných domů. Pokud se však šlo ke konkrétním případům, které organizátoři besed z odboru hlavního architekta libereckého magistrátu spolu s projektantem a členy vedení města Karolínou Hrbkovou a ekonomickým náměstkem Janem Korytářem, ochotně na besedě projednávali, často bylo zjištěno, že ani v dosud platném územním plánu z roku 2002 nebyly tyto plochy k zástavbě určeny. Lidé totiž spoléhali na to, že se v novém územním plánu podaří jejich pozemky změnit na stavební parcely i když tomu tak dosud není. 

Schvalování nového územního plánu proběhne příští rok a v létě 2017 by měl být vydán. Ještě letos na podzim bude návrh doplněný o připomínky občanů a stanoviska dotčených orgánů předložen k veřejnému projednání a veřejnost se k němu bude moci opět vyjádřit.  Připomínky k aktuálnímu návrhu mohou občané podat do 15. dubna a do tohoto data je také každému k dispozici informační kancelář v budově historické radnice. S návrhem územního plánu Liberce se lidé mohou seznámit na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz, kde najdou všechny důležité informace i zvukové záznamy z proběhlých besed. Všechny důležité výkresy návrhu si mohou fyzicky prohlédnout též do 15. dubna 2016 v přízemní pasáži obchodního centra Forum.

Text a foto: Pavel Chmelík

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.