13.05.2016

Rodiny z mateřských center se na jeden den „odpojují“

Mateřská centra z Libereckého kraje přišla s novou kampaní RODINA OFFLINE, která si klade za cíl upozornit na "nešvar" moderní doby - internet a mobilní telefony, u kterých čím dál více rodičů tráví víc času, než se svými dětmi.

„Kampaní chceme povzbudit rodiče z mateřských center, aby na jeden den odložili své mobilní telefony, nesedali si k počítačům a místo toho, aby strávili s dětmi čas, kdy budou s nimi tělem i duchem,“ vysvětluje záměr kampaně krajská koordinátorka Sítě mateřských center v Libereckém a Ústeckém kraji Lenka Ackermannová.

Čtrnáct center napříč Libereckým krajem se rozhodlo jít ostatním příkladem. V nejbližším termínu mezinárodního dne rodiny (15. 5.) uspořádají v místě svého působení jednu akci, kde s účastníky zažijí různorodé aktivity od rodinných výletů po společný úklid svého okolí. Pro všechny bude platit pravidlo- jeden den s rodinou bez připojení.

Letošní ročník je zcela první, kdy liberecká centra kampaň odstartují pod záštitou města Liberce a náměstka primátora Liberce Jana Korytáře, který kampaň zařadil do projektu Zdravé město.

„RODINA OFFLINE je jeden z výborných nápadů, který vznikl v mateřských centrech. Osobně jsem rád, že mohu tuto akci podpořit. Aktivní ženy, které v mateřských centrech pracují, by si zasloužily větší podporu pro svoje aktivity," řekl Jan Korytář.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.

 

Nastavení cookies