16.11.2021

ANKETA: Priority města k řešení pohledem veřejnosti

Nemohli jste se zúčastnit Veřejného fóra v Domě kultury? Nevadí. Můžete se zapojit do on-line hlasování o prioritách, na které by se mělo vedení města Liberce přednostně zaměřit.

Z Veřejného fóra 25. 10. 2021, které se konalo v Domě kultury Liberec, vzešly podněty občanů, na jejichž řešení by se vedení statutárního města Liberec mělo zaměřit přednostně. Je však zapotřebí získat více názorů široké veřejnosti na jednotlivá témata, aby vznikl skutečně objektivní obraz toho, co občanům leží na srdci nejvíce.

Prosíme Vás proto o zapojení do ověřovací ankety, která může pořadí návrhů ještě výrazně ovlivnit.

Hlasovat je možné

 • v elektronické podobě pod odkazem Problémy a priority města Liberce.
 • v tištěné verzi je anketa zveřejněna na stránkách listopadového Zpravodaje Liberec, který dostává většina libereckých domácností do poštovních schránek.

Elektronickou verzi Zpravodaje najdete na odkazu: Zpravodaj Liberec - listopad

Anketní lístky ze Zpravodaje zašlete do 15. 12. 2021 na adresu: Odbor strategického rozvoje a dotací, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, nebo odevzdejte osobně na recepci v budově historické radnice. Obálku označte zkratkou VF 2021.

V ověřovací anketě můžete udělit celkem dva hlasy námětům, které považujete za nejzávažnější. Můžete ale dát také oba hlasy jen jednomu tématu. Deset podnětů s největším počtem hlasů bude po závěrečném vyhodnocení předáno radě města k vyřešení.

Informace o Veřejném fóru 2021 najdete v článku na webu města.


Hlavní témata k řešení navržená během Veřejného fóra 2021:

 • Zajistit rychlé vlakové spojení Praha - Liberec
 • Rekonstrukce bazénu, navýšit počet bazénů v Liberci
 • Spojení cyklostezek, propojení už hotových úseků
 • Zajistit veřejné WC v centru města s provozem nonstop
 • Zřídit městskou památkovou zónu Liebiegovo městečko
 • Využít dominanty města (např. zámek) pro kulturní akce
 • Chybí prostor pro pořádání koncertů včetně zázemí
 • Zajistit bezpečnost v lokalitě Fügnerova
 • Podpořit přirozený pohyb venku, cesty do školy, práce, volnočasové aktivity, cyklistiku, chůzi
 • Zkvalitnit veřejný prostor využívaný žáky a studenty
 • Propojit parkové plochy v centru
 • Podpořit dodávání regionálních potravin do škol
 • Zachovat občanskou vybavenost a volnočasové aktivity v rámci výstavby sociálního bydlení na Žižkově a dostatečně informovat obyvatele
 • Vytvořit nové terénní a odlehčovací sociální služby pro seniory s vysokou mírou podpory a pro osoby s duševním onemocněním

 

Nastavení cookies