07.12.2021

Soutěž Chodím pěšky podruhé. Na špici opět ženy

Kdo chodí pěšky často, dělá dobře. Prospívá především svému zdraví. Chůze místo jízdy autem je ale také jednou z cest ke zlepšení životního prostředí v centru města.

Osvětová kampaň Evropský týden mobity se zabývá problematikou přetíženosti center měst individuální automobilovou dopravou. Ta klade vysoké nároky na kapacitu parkovacích ploch, výrazně zhoršuje ovzduší a hlukovou zátěž. Dlouhodobě narůstající trend používat osobní auto i pro krátké cesty celkově škodí životnímu prostředí především ve městech. Je proto třeba vytvářet vhodné podmínky a motivovat veřejnost k hledání zdravějších a udržitelnějších alternativ přepravy, změně přepravních návyků, snižování emisí, využívání MHD, bezemisních a sdílených dopravních prostředků. Také vytváření vhodných podmínek pro chůzi a cyklistiku a celkovou prostupnost je velkým závazkem pro vedení většiny evropských měst a správních celků.

Nejzdravějším a nejlevnějším řešením ale zůstává právě chůze. K její propagaci směřoval i letošní druhý ročník soutěže "Chodím pěšky", který byl součástí programu Evropského týdne mobility.

Podle nových pravidel byla minimální délka trasy pro zápočet jeden kilometr. Soutěžící v období od 22. 9. do 22. 10. 2021 měli v aplikaci Mapy.cz nebo obdobných aplikacích umožňujících záznam trasy evidovat své pěší cesty městem. Důležitá byla četnost, nikoli délka trasy, a tyto pak bylo třeba sdílet na kontaktní emailovou adresu administrátora soutěže, který evidoval celkový počet tras každého soutěžícího. Více k pravidlům najdete na odkazu Pravidla soutěže "Chodím pěšky".

I v letošním ročníku se do popředí v hodnocení dostaly ženy. Muži byli nejaktivnější v první polovině soutěže. Určitým oříškem pro soutěžící bylo totiž vytrvat v systematickém zaznamenávání svých cest. Absolutní vítězkou se stala Lenka Schlechterová, která zaslala 84 projitých tras, většinu absolvovala i se svými dětmi. "Jsme sportovní rodina, vedeme k tomu i naše děti", komentovala svůj úspěch skromně. Na druhém místě se umístila Jana Vinšová 45 zaslanými trasami, výhru za ni převzala maminka. Třetí pozici obsadila Jana Kučerová 42 trasami. Ceny výhercům předala náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Ing. Radka Loučková Kotasová a zastupitel Mgr. Jan Berki, PhD.

Děkujeme všem účastníkům i "chodícím" fandům mimo soutěž. Těšíme se na další ročník.

 

Nastavení cookies