Volba prezidenta 2023

Termín volby prezidenta byl předsedou Senátu Parlamentu ČR vyhlášen na dny: pátek 13. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 14. 1. 2023 (8 - 14 h). Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech: pátek 27. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 28. 1. 2023 (8 - 14 h)

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

KDO MŮŽE KANDIDOVAT:

Informace o podmínkách kandidatury ve volbě prezidenta republiky 2023 jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

Nastavení cookies