Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka zákonů č. 85/2018 ze dne 23. 5. 2018) ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí naleznete na stránkách www.volby.cz.
 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

                                                                                    

 

                                                                                                            

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY: