96. změna ÚPML

Návrh 96. změny územního plánu města Liberce pro veřejné jednání

textová část dokumentace

návrh [pdf]

odůvodnění [pdf]

změnový text (kapitola "M" odůvodnění)  [pdf]

grafická část

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu 96. změny územního plánu města Liberce se koná ve středu 17. 4. 2019 od 15:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je středa 24. 4. 2019.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

 

Návrh zadání 96. změny územního plánu města Liberce (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

 

návrh zadání (pdf)

 

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do pondělí 19. 6. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.