31.01.2022
Radim Stanka

103. změna územního plánu

Zastupitelstvo města Liberce dne 27. 1. 2022 usnesením č. 21/2022 vydalo 103. změnu územního plánu města Liberce, která dne xx 2022 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies