31.01.2022
Radim Stanka

107. změna územního plánu

Zastupitelstvo města Liberce dne 27. 1. 2022 usnesením č. 23/2022 vydalo 107. změnu územního plánu města Liberce, která dne xx 2022 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies