18.05.2020
neschvalovalo se

Ukončení provozu krizových linek

Městská organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec reagovala hned v počátcích na aktuální krizovou situaci související s pandemií koronaviru a rozhodlo se podat pomocnou ruku. Zřídila krizovou linku 770 14 14 14, kam senioři mohli zavolat a proškolení operátoři jim poskytovali pomoc či radu.

Linka primárně sloužila linka pro objednávání nákupů, léků, nanofiltrů tak, aby senioři mohli zůstat chráněni ve svých domovech a vyhnuli se návštěvě rizikových míst, jako jsou obchodní střediska či lékárny.

 „Cítili jsme ze začátku velký tlak, kterému byli senioři vystaveni formou negativních zpráv, ale také formou vládních doporučení na to zůstat doma, bez možnosti dalších kontaktů a zajištění základních potřeb. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, Oblastním spolkem Českého červeného kříže zajistit tyto základní potřeby pomocí dobrovolníků,“ říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Na základě rozvolňování hygienických opatření a s ohledem na příznivou epidemiologickou situaci byla činnost linek ukončena společně s koncem nouzového stavu v České republice k neděli 17. 5. 2020. Krizové linky byly v provozu od 16. 3. 2020.

Děkujeme všem dobrovolníkům, díky kterým bylo možno pomoc realizovat a zajistit tak včasné dodání potravin, hygienických potřeb, léků či zdravotních pomůcek všem, kteří to potřebovali.

Nastavení cookies