07.05.2020
Jan Král

Záchranný balíček: radnice pomůže kultuře, sportu, příspěvkovým organizacím a podnikatelům

Město Liberec připravilo balík pomoci, který má zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru. Radnice tak reaguje na dopad mimořádných vládních opatření na ekonomickou situaci příspěvkových organizací města, městského plaveckého bazénu, sportovního areálu Liberec, soukromých kulturních zařízení a místních podnikatelů a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory. O další pomoci budou rozhodovat zastupitelé na dalších zasedáních.

„Omezení způsobené pandemií koronaviru se významně dotýkají příjmů městského rozpočtu a dalších organizací v Liberci. Přesto je nadále potřeba zachovat úroveň veřejných služeb pro Liberečany. Hledáme reálné možnosti, jak nejvýznamnějším poskytovatelům služeb pokrýt alespoň část finančních ztrát, aby byl jejich provoz do budoucna zachován ve stejné kvalitě a rozsahu,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Plavecký bazén

V souvislosti se současnou krizí zastupitelstvo města již v minulém týdnu schválilo finanční pomoc provozovateli městského plaveckého bazénu (Ještědská sportovní společnost) ve výši 3 milionů korun. Částka je určena na úhradu provozních nákladů a energií v době uzavření bazénu, kdy provozovateli vypadly veškeré příjmy. Současně město prodloužilo s provozovatelem nájemní smlouvu do 31. 12. 2021, tedy do doby předpokládaného zahájení rekonstrukce bazénu.

Kulturní organizace

Omezení provozu v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (COVID-19) přineslo složitou ekonomickou situaci také příspěvkovým organizacím města. Město Liberec vzalo na vědomí dopady pandemie na svoje kulturní příspěvkové organizace, tedy na Zoologickou zahradu, Botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo. Na 16,1 mil. Kč je vyčíslen zákonný nárůst mezd a v součtu 21,6 mil. Kč činí propad tržeb ze vstupného po dobu nuceného uzavření. Celkově se tedy jedná o částku 37,7 milionů korun. V tuto chvíli však nelze předvídat další možnou podporu ze strany státu (např. ministerstva kultury směrem k divadlům) ani přesnou dobu trvání mimořádných opatření a chování návštěvníků po obnovení provozu.

O skutečné výši příspěvku tak budou zastupitelé rozhodovat v červnu na základě aktuálních dat a možností získat jiné zdroje. S organizacemi již vedení města jednalo a rada města jim závazně přislíbila finanční pomoc. K pokrytí propadů příjmů očekává město ještě spoluúčast státu. O finanční spoluúčast již radnice požádala Liberecký kraj.

Sport Park Liberec

Zastupitelstvo v minulém týdnu jednalo o poskytnutí pomoci do výše 10 milionů korun (bez DPH) pro městský sportovní areál (Sport Park Liberec). Na pokrytí těchto mimořádných nákladů budou použity prostředky, které byly původně určeny na výměnu mantinelů v aréně. Na dnešním zasedání zastupitelstvo schválilo Dodatek koncesionářské smlouvy, obsahující veškeré detaily a podmínky budoucího vyúčtování pomoci, která zajistí provozování celého areálu pro veřejnost a nezbytnou údržba majetku i pro období po ukončení koronavirové krize.

Kulturní zařízení a kulturní akce

Rozhodnuto je už o podpoře soukromým malým a středním kulturním zařízením v Liberci. Zastupitelstvo schválilo přidělení 500 tisíc korun na podporu kultury v Liberci. Provozovatelé kulturních zařízení a kulturních akcí podají žádosti o tuto jednorázovou finanční podporu (každý max. 50 tisíc korun) na pokrytí dílčích ztrát přímo na město, a to do 8. června 2020. Kulturní akcí se rozumí veřejně přístupná hudební, výstavní či divadelní akce s živým originálním programem s výjimkou reprodukované hudby.

Výše podpory je navázaná na velikost sálu kulturního zařízení, které přímo souvisí s provozními náklady na údržbu prostoru, nájem a energie. Podpora se bude vztahovat na období březen – květen 2020, kdy provozovatelé nemohli pořádat akce z důvodu omezení vyhlášených Vládou ČR. Za červen bude možné doplacení příspěvku, budou-li tomu odpovídat Vládou ČR vyhlášená omezení.

Podnikatelé a nájemné

Další krokem liberecké radnice ke zmírnění dopadů nařízení vlády, vydaného z důvodu pandemie COVID-19, na podnikání je zrušení poplatku za předzahrádky před restauracemi, kavárnami nebo cukrárnami pro letošní rok. Každoročně jich na městských pozemcích radnice povoluje kolem 35. Cílem je podpořit rychlejší restart této oblasti služeb na území města Liberce. Novelu vyhlášky s nulovou sazbou už schválili radní, odsouhlasit ji ještě musí zastupitelé.

Město se také rozhodlo, že nebude od července zvyšovat nájemné v městských bytech. Dotkne se to zhruba 1000 bytů, domácnosti tím ušetří dohromady asi 700 tisíc korun. Zvýšení nájemného o inflaci schválili radní původně v únoru. V tomto týdnu toto usnesení v souvislosti s koronavirem zrušili, neboť město si uvědomuje, že řada lidí má kvůli restriktivním opatřením nižší příjmy.

Radní se rovněž rozhodli pomoct i podnikatelům a firmám, kteří mají pronajaté komerční prostory v městských objektech. Promine jim nájemné za  dobu nouzového stavu  a do vyřešení důsledků nouzového stavu (3 měsíce). Podle výše promíjeného dluhu musí rozhodnout rada města, jedná-li se o částku do 20 000 Kč, nebo zastupitelstvo města, jedná-li se o částku převyšující 20 000 Kč. Radní schválili záměr a projednají ho ještě zastupitelé. Město pak jednotlivé nájemce o schváleném prominutí vyrozumí.

V neposlední řadě radnice promine čtvrtletní platby za parkovací místa taxi pro provozovatele taxislužeb v Liberci, kteří se obrátili s žádostí na město.

Nastavení cookies