17.04.2020
Jan Král

Fungování registru vozidel od pondělí 20. 4. 2020

V souladu s uvolněním omezujících opatření Vládou ČR od 20. 4. 2020 (otevření autobazarů a autosalonů) se upravuje postup práce odboru dopravy, oddělení registru vozidel v budově „Uranu“ ulice 1. máje 108.

Na základě telefonického objednání na speciální lince 485 243 853 budou prováděny následující změny v registru vozidel:

 • Zápis nového vozidla do registru vozidel (první registrace včetně dovezených vozidel z EU)
 • Zápis změny vlastníka vozidla
 • Zařazení vozidla do provozu („ vynětí z depozitu“)
 • Náhrada ztracené nebo zcizené registrační značky
 • Vystavení duplikátu Osvědčení o registraci (duplikát technického průkazu pouze v případě nutnosti technické kontroly)

Ostatní úkony boudou prováděny pouze pokud to kapacitní možnosti dovolí. Nebudou prováděny žádné zápisy tykajících se historických nebo sportovních vozidel.

 

Zápisy budou prováděny pouze klientům s bydlištěm nebo sídlem v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec (u zápisu změny vlastnictví alespoň jeden z vlastníků). Při nesplnění této podmínky bude provedení úkonu odmítnuto.

Informační linka 485 243 841 bude nadále sloužit pouze k vyřizování ostatních informací registru vozidel.

Přijetím termínu návštěvy klient prohlašuje, že nemá žádné příznaky virového onemocnění a není v karanténě, a pokud takový stav nastane do doby návštěvy, termín telefonicky zruší a do budovy registru vozidel nevstoupí. Dále prohlašuje, že s touto podmínkou vstupu do budovy registru vozidel seznámí i osobu, která by ho k úkonu ze zákonných důvodů doprovázela (např. druhý vlastník vozidla).

Další podmínky k přístupu do budovy registru vozidel a provedení požadovaného úkonu:

 • Dodržování hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví (rouška, rukavice nebo použití desinfekčního prostředku u vstupu do čekárny, ideálně psací potřeby)
 • Dodržování hygienického odstupu 2 m
 • Nejsou k dispozici místa k sezení
 • V případě dřívějšího příchodu je nutné vyčkat před budovou na odchod klientů odbavovaných před Vámi (platí i při jejich zdržení)
 • Příchod k odbavovacímu okénku z prostoru čekárny pouze na výzvu zaměstnance registru vozidel
 • Uposlechnutí pokynů zaměstnanců statutárního města Liberec

 

Současně žádáme klienty, aby z důvodu snížení počtu osob při zápisu změny vlastníka vozidla maximálně využívali možnosti udělení ověřené plné moci. Děkujeme.

Nastavení cookies