31.03.2020
neschvalovalo se

Úřední hodiny na všech pracovištích jsou zrušeny!

Do 11. dubna 2020 6:00 hodin jsou úplně zrušeny úřední hodiny na všech pracovištích Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec.

Primátor města Liberec, v souladu s usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vyhlásila pro celé území České republiky nouzový stav, na základě informací, které obdržel na jednání Krajského krizového štábu, Bezpečnostní rady Libereckého Kraje, v souladu s doporučením Krizového štábu ORP Liberec a v důsledku zajištění ochrany zdraví občanů České republiky a zaměstnanců statutárního města Liberec, a v souladu s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 30.3.2020,   

ROZHODUJE

o dočasném omezení provozu Magistrátu města Liberec 
spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin
na všech pracovištích Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec

do 11. dubna 2020 6:00 hodin.

  • Jedná se o budovy Nového magistrátu, historickou radnici, Liebiegovu vilu, budovu URAN, včetně Městské policie Liberce, která zde sídlí.
  • Veškeré objednané termíny jsou z tohoto důvodu zrušeny a nelze je vyřídit.
  • Veškerá podání Magistrátu města Liberec lze činit dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. 
  • Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat v provizorní podatelně ve vchodu do historické budovy radnice, kde je umístěna schránka, do které mohou žadatelé vhodit dokument. Pokud někdo potřebuje potvrzení, musí dokument doručit buď prostřednictvím elektronické podatelny, datové schránky nebo skrze poskytovatele poštovních služeb. 
  • Telefonický a e-mailový kontakt s Magistrátem města Liberec zůstává zachován (veškeré kontakty jsou uvedeny níže nebo na stránce Kontakty).
  • Přístup veřejnosti do úředních budov bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě, včetně nutnosti prokázat totožnost.

Pro obecné dotazy využijte e-mail:

info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna úřadu:

posta@magistrat.liberec.cz


Vzhledem k aktuální situaci zvažte prosím naléhavost vyřízení vašeho požadavku.

„Denně si na magistrátu vyřizuje svoje záležitosti okolo jednoho tisíce lidí. Nemáme ale stále dodané desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro dalších pětset našich pracovníků. Zrušení sedmi úředních dní je sedm tisíc odmítnutých lidí. Nejnutnější případy budeme schopni řešit individuálně. Zajištění ochrany zdraví občanů naší republiky a zaměstnanců statutárního města Liberce je pro nás v tuto chvíli prioritou,“ uvádí primátor města Jaroslav Zámečník. 

Nastavení cookies