17.04.2020
neschvalovalo se

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Aktualizováno. Praktické informace k současnému provozu ZŠ Ještědská.

Vláda nařídila v souladu s krizovým zákonem hejtmanům, aby v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 13 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní policie,
 • poskytovatelů zdravotních služeb,
 • orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce,
 • krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce,
 • poskytovatelů sociálních služeb,
 • určené školy nebo školského zařízení, 
 • Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • orgánů Finanční správy České republiky a Finančního analytického úřadu

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Liberecký kraj určil pro město Liberec tuto základní školu:

 • Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, IČ 72743212, se sídlem Liberec, Ještědská 354/88

Provoz školy

Péče je zajištěna od pondělí do pátku v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin. Časový rozsah může být v mimořádných případech odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Příchod dětí

Rodiče své děti přivádějí z Erbenovy ulice k pavilonu D (brána u přechodu pro chodce nad parkovištěm školy), vstup do areálu školy a pavilonu je zřetelně označen.

Co s sebou

2 svačiny, vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodné oblečení (i na ven), svou hračku, hru

 

Prosíme rodiče, aby všechny věci měly děti řádně označené.
Stravování (oběd) zajišťuje firma Gastron.

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Prosíme rodiče, kteří tuto péči využijí, aby nás předem kontaktovali na tomto telefonním čísle 739 226 075. 
Telefon bude dostupný od pondělí do pátku v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin.

Nastavení cookies