26.11.2020
Jan Král

Novinky v provozu škol od 25. listopadu

Informace ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020.

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020:

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. —
  • ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s mož-ností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy). —
  • Střediska volného času: Možnost individuálních kon-zultací a individuální prezenční výuky (jeden peda-gogický pracovník a jeden účastník).
  • —Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v pre-zenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
  • —Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
  • —Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod. —

 Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

  • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro os-tatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). —
  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.
  • —Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve škol-ním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku

 

Další informace najdete v příloze.

Nastavení cookies