06.05.2020
neschvalovalo se

Zápisy do škol zřizovaných městem Liberec

Aktualizováno. Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy do ZŠ bez přítomnosti dětí. Termíny jsou zveřejněny na portále zápisů.

Základní školy:

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Portál elektronické podpory zápisů do základních škol zřizovaných SML http://zapisyzs.liberec.cz byl již aktualizován. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Průběh zápisu“.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Mateřské školy:

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do mateřských škol zřizovaných SML.

Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ na tomto portálu.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na mateřské škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

AKTUÁLNĚ: Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k doložení potvrzení o pravidelném očkování v rámci správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Děkujeme za pochopení.

Nastavení cookies