nový územní plán

Schválené zadání

Zastupitelstvo obce Křižany na svém zasedání, které se konalo dne 25. 6. 2018, schválilo usnesením č. 5 zadání územního plánu Křižany.

schválené Zadání (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání

PROJEDNÁVÁN OD 10. 4. DO 11. 5. 2018.

Návrh zadání je textový dokument, ve kterém se stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Každý k návrhu zadání může uplatnit své připomínky nejpozději do pátku 11. 5. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání může být učiněno pouze písemnou formou a pouze na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

návrh zadání územního plánu (pdf)

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.