16.10.2018

Hledáme liberecký kulturní počin roku

Kulturní počin roku. To je název soutěže, kterou druhým rokem vyhlašuje statutární město Liberec.

Cílem je podnítit veřejnost k většímu zájmu o kulturní dění v Liberci. Zároveň jde také o to ocenit nejlepší příspěvek v oblasti kultury v daném kalendářním roce. Vítězové soutěže obdrží, kromě jiného, také finanční odměnu do 20 000 korun. Více o soutěži.

  • Návrh musí být realizován v aktuálním kalendářním roce konání akce.
  • Nominace se podává až po realizaci akce.

Statut soutěže a on-line formulář najdete níže.

FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ NOMINACE „KULTURNÍ POČIN ROKU 2018“

Nominace, podaná výhradně v elektronické podobě, musí splňovat následující parametry:

Povinné položky

Nepovinné položky

 

* divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice, literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé veřejné vystoupení, mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk).