Územní studie Liberec Kunratická

Veřejné představení územní studie

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

Veřejné představení návrhu územní studie se bude konat v pondělí 31. 8. 2020 od 15.00 v zasedací místnosti č. 11 budovy historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou připomínky do 7 dnů od veřejného představení.

obsah dokumentace:                            

textová část (pdf)                                         

výkresová část (pdf)

doprava:

průvodní zpráva (pdf)                                                       podélný profil větev 3 (pdf)

zákres do ortofotomapy (pdf)                                         podélný profil prodloužení Hrabětické ulice (pdf)

podélný profil hlavní příjezdové komunikace (pdf)       vzorové příčné řezy (pdf)

podélný profil větev 1 (pdf)                                             příčné řezy zemním valem (pdf)

podélný profil větev 2 (pdf)                                             výpočet generované dopravy (pdf)

 

přílohy:

analýza typologie (pdf)                              problémový výkres (pdf)  

demografie (pdf)                                        prvky chytrého města (pdf)

hospodaření s dešťovou vodou (pdf)      studie sadových úprav (pdf)

majetkoprávní vztahy (pdf)                      projednávaný územní plán (pdf)

ortofoto, katastr (pdf)                              platný územní plán (pdf)

 

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.