Územní studie Radčice U Lípy

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

výkres dopravní infrastruktury 1: 1000 (pdf)

výkres řešení technické infrastruktury 1: 1000 (pdf)

výkres etapizace 1: 1000 (pdf)

koordinační výkres 1: 1000 (pdf)

výkres nového parcelního uspořádání 1: 1000 (pdf)

výkres polohy území a kompoziční vazby 1: 5000 (pdf) 

  

Veřejná konzultace územní studie se koná v úterý 27. 6. 2017 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy staré radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1). Každý může uplatnit písemně své námitky nebo připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do středy 26. 7. 2017. K námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.