Územní studie Ruprechtice - Vilapark Horská

Veřejné představení územní studie Ruprechtice - Vilapark Horská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

 

textová část (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1 : 1 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 1 000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

výkres VPS a etapizace 1 : 1 000 (pdf)

prostorové výkresy č. 1 (pdf)

prostorové výkresy č. 2 (pdf)

prostorové výkresy č. 3 (pdf)

prostorové výkresy č. 4 (pdf)

prostorové výkresy č. 5 (pdf)

uliční profily 1 : 200 (pdf)


Veřejné představení návrhu územní studie, který přináší zcela nové řešení dotčeného území, se bude konat v pondělí 10. 9. 2018 od 16.00 v zasedací místnosti č. 11 budovy historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 17. 9. 2018.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.