11.05.2018
Radim Stanka

88. C1 změna územního plánu

Zastupitelstvo města Liberce dne 26. 4. 2018 usnesením č. 116/2018 vydalo 88. C1 změnu územního plánu města Liberce, která dne 1. 6. 2018 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies