26.09.2018
Radim Stanka

89. změna územního plánu

Zastupitelstvo města Liberce dne 6. 9. 2018 usnesením č. 202/2018 vydalo 89. změnu územního plánu města Liberce, která dne 15. 11. 2018 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies