změna č. 1 územního plánu

změna územního plánu pro opakované veřejné projednání

textová a grafická část

Dle § 53 odst. (2) stavebního zákona bude upravený návrh změny územního plánu projednáván v rozsahu těchto úprav:

  • Části pozemků parc. č. 3117/17, 3117/18 v katastrálním území Český Dub, které byly v návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání zařazeny do plochy rezervy R2 s funkčním využitím „bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské“, byly zařazeny do návrhové plochy CB11 s funkčním využitím „bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské“.

  • Došlo k úpravě kapitoly „10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování“, ve které byl stávající text, který pro plochy zde uvedené požadoval zpracování územních studií, nahrazen textem, že: „Plochy ani koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, nejsou vymezeny.“ Zpracování územních studií již tedy není požadováno.

Opakované veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí 16. 12. 2019 od 15:00 v budově "Česká beseda" (Řídícího učitele Havla č. p. 20, Český Dub). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky, ale pouze k měněným částem, které jsou uvedeny výše. 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

změna územního plánu pro veřejné projednání

textová a grafická část

 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí 29. 4. 2019 od 16:00 v budově "Česká beseda" (Řídícího učitele Havla č. p. 20, Český Dub). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je pondělí 6. 5. 2019.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

změna územního plánu pro společné jednání

textová a grafická část [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 18. 9. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz(nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.