změna č. 2 územního plánu

Zastupitelstvo města Český Dub na svém zasedání, které se konalo dne 11. 2. 2019, rozhodlo o pořízení 2. změny územního plánu Český Dub. V souvislosti s tím se usneslo, že do 31. 12. 2019 bude město Český Dub sbírat žádosti na změnu územního plánu.

Každá žádost na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 46 odst. (1) stavebního zákona. Tyto náležitosti jsou obsaženy na předepsaném formuláři, který je možné stáhnout zde a pomocí kterého lze podávat žádosti na změnu územního plánu. Všechny body obsažené ve formuláři je nutné vyplnit. V opačném případě bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že tak neučiní ani po výzvě, tak bude žádost v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítnuta a zastupitelstvo o ní nebude rozhodovat. Žádost na změnu územního plánu lze podávat pouze u příslušné obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována. Žádosti tedy podávejte pouze na Městský úřad Český Dub.

Po uplynutí termínu pro sběr žádostí na změnu územního plánu (31. 12. 2019) město Český Dub předá všechny došlé žádosti pořizovateli (Magistrát města Liberce odbor hlavního architekta), který je následně začne posuzovat podle ustanovení § 46 odst. (2) stavebního zákona. Žádosti, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v § 46 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona předá k rozhodnutí zastupitelstvu města Český Dub. 

Upozorňujeme, že podání žádosti nezakládá právní nárok na provedení změny územního plánu. Ani rozhodnutí zastupitelstva města Český Dub o zahrnutí žádosti na změnu územního plánu do 2. změny územního plánu neznamená, že žádosti bude vyhověno. Jestli bude žádosti vyhověno se bude odvíjet od projednání změny územního plánu a bude zřejmé až v okamžiku, kdy bude 2. změna územního plánu vydána zastupitelstvem města Český Dub a bude v ní obsažen požadavek, který žadatel uvedl v žádosti na změnu územního plánu.

 

 

 

Nastavení cookies