změna č. 2b

Zastupitelstvo města Český Dub usnesením č. 2022/ZM/04/41 ze dne 21. 6. 2022 vydalo změnu č. 2b územního plánu Český Dub, která nabyla účinnosti 19. 7. 2022.

opatření obecné povahy změny územního plánu - závazná část [pdf]

opatření obecné povahy změny územního plánu - odůvodnění [pdf]

příloha č. 1 - textová a grafická část změny územního plánu [pdf]

 

 

Nastavení cookies