6. změna územního plánu

6. změna územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou

 

textová část:

opatření obecné povahy - výroková část (pdf)

textová část - návrh (pdf)

 

grafická část:

hlavní výkres A (pdf)

hlavní výkres B (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury A (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury B (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb A (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb B (pdf)

 

textová část:

opatření obecné povahy - odůvodnění (pdf)

textová část - odůvodnění (pdf)

grafická část:

koordinační výkres A (pdf)

koordinační výkres B (pdf)

širší vztahy (pdf)

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou na svém zasedání, které se konalo dne 9. 3. 2016, vydalo 6. změnu územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou.

 

 

 

Nastavení cookies