územní studie Legionářská ulice - park

Územní studie je územně plánovací podklad, který má za úkol v podrobnosti větší, než má územní plán, podrobněji vyřešit území vymezené v územní studii.

textová a grafická část (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 21. 1. 2022.

Nastavení cookies