územní studie Z41

Územní studie je územně plánovací podklad, který má za úkol v podrobnosti větší, než má územní plán, podrobněji vyřešit území vymezené v územní studii.

textová část (pdf)

celková situace (pdf)

situační výkres širších vztahů (pdf)

koordinace inženýrských sítí (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 13. 11. 2020.

Nastavení cookies