platný územní plán

Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání, které se konalo 24. 2. 2022, schválilo usnesením č. 72/2022 územní plán Liberec, který nabyl účinnosti 12. 3. 2022.

Úplné znění územního plánu po změně č. Z1_B a Z1_C, která nabyla účinnosti 29. 9. 2023. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 5/2023-211 ze dne 3. 5. 2023 bylo na pozemcích parc. č. 2632/2, 2632/3 a 2632/4 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou zrušeno funkční využití stanovené územním plánem Liberec. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 6/2023-442 ze dne 2. 10. 2023 bylo na pozemcích parc. č. 369, 370, 371 a 372 v katastrálním území Doubí u Liberce zrušeno funkční využití stanovené územním plánem Liberec. Na základě toho na uvedených pozemcích nelze do doby pořízení příslušné změny územního plánu rozhodovat.

Opatření obecné povahy

1) Titulní list

2) Textová část – T1

3) Grafická část:

        1 Výkres základního členění území

        2a Hlavní výkres

        2b Výkres koncepce krajiny

         3 Výkres koncepce dopravní infrastruktury

        4a Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje

        4b Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství

        5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4) Textová část Odůvodnění – T2

5) Grafická část Odůvodnění:

       6 Koordinační výkres

       7 Výkres širších vztahů

       8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6) Textová část Odůvodnění rozvojových ploch – T3

7) Poučení a seznam příloh

8) Přílohy k jednotlivým kapitolám:

       Příloha č. 1: J.2 Dohody ke konceptu územního plánu (2011)

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci konceptu (2011):

       Příloha č. 2: L.1.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 3: L.1.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 4: L.1.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 5: L.1.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 6: L.1.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 7: L.1.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 8: L.1.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 9: L.1.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 10: L.1.9 Karlinky

       Příloha č. 11: L.1.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 12: L.1.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 13: L.1.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 14: L.1.13 Liberec

       Příloha č. 15: L.1.14 Machnín

       Příloha č. 16: L.1.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 17: L.1.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 18: L.1.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 19: L.1.18 Pilínkov

       Příloha č. 20: L.1.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 21: L.1.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 22: L.1.21 Rudolfov

       Příloha č. 23: L.1.22 Ruprechtice

       Příloha č. 24: L.1.23 Růžodol I

       Příloha č. 25: L.1.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 26: L.1.25 Starý Harcov

       Příloha č. 27: L.1.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 28: L.1.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 29: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – I. část

       Příloha č. 30: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – II. část

       Příloha č. 31: L.1.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání návrhu (2013):

       Příloha č. 32: L.2.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 33: L.2.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 34: L.2.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 35: L.2.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 36: L.2.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 37: L.2.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 38: L.2.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 39: L.2.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 40: L.2.9 Karlinky

       Příloha č. 41: L.2.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 42: L.2.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 43: L.2.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 44: L.2.13 Liberec

       Příloha č. 45: L.2.14 Machnín

       Příloha č. 46: L.2.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 47: L.2.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 48: L.2.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 49: L.2.18 Pilínkov

       Příloha č. 50: L.2.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 51: L.2.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 52: L.2.21 Rudolfov

       Příloha č. 53: L.2.22 Ruprechtice

       Příloha č. 54: L.2.23 Růžodol I

       Příloha č. 55: L.2.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 56: L.2.25 Starý Harcov

       Příloha č. 57: L.2.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 58: L.2.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 59: L.2.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 60: L.2.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání nového návrhu (2018):

       Příloha č. 61: L.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 62: L.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 63: L.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 64: L.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 65: L.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 66: L.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 67: L.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 68: L.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 69: L.3.9 Karlinky

       Příloha č. 70: L.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 71: L.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 72: L.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 73: L.3.13 Liberec

       Příloha č. 74: L.3.14 Machnín

       Příloha č. 75: L.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 76: L.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 77: L.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 78: L.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 79: L.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 80: L.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 81: L.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 82: L.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 83: L.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 84: L.3.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 85: L.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 86: L.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 87: L.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 88: L.3.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 89: L.3.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu (2021):

       Příloha č. 90: L.4.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 91: L.4.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 92: L.4.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 93: L.4.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 94: L.4.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 95: L.4.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 96: L.4.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 97: L.4.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 98: L.4.9 Karlinky

       Příloha č. 99: L.4.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 100: L.4.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 101: L.4.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 102: L.4.13 Liberec

       Příloha č. 103: L.4.14 Machnín

       Příloha č. 104: L.4.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 105: L.4.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 106: L.4.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 107: L.4.18 Pilínkov

       Příloha č. 108: L.4.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 109: L.4.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 110: L.4.21 Rudolfov

       Příloha č. 111: L.4.22 Ruprechtice

       Příloha č. 112: L.4.23 Růžodol I

       Příloha č. 113: L.4.24 Staré Pavlovice                   

       Příloha č. 114: L.4.25 Starý Harcov

       Příloha č. 115: L.4.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 116: L.4.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 117: L.4.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 118: L.4.29 Zástupce veřejnosti

Příloha č. 119: L.5 Námitky uplatněné zcela mimo termín

Vypořádání připomínek upltněných vrámci konceptu (2011):

Příloha č. 120: M.1 Koncept

Vypořádání připomínek upltněných vrámci veřejného projednání (2013):

       Příloha č. 121: M.2 Návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro společné jední (2016):

       Příloha č. 122: M.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 123: M.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 124: M.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 125: M.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 126: M.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 127: M.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 128: M.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 129: M.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 130: M.3.9 Karlinky

       Příloha č. 131: M.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 132: M.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 133: M.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 134: M.3.13 Liberec

       Příloha č. 135: M.3.14 Machnín

       Příloha č. 136: M.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 137: M.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 138: M.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 139: M.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 140: M.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 141: M.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 142: M.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 143: M.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 144: M.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 145: M.3.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 146: M.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 147: M.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 148: M.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 149: M.3.28 Vratislavice nad Nisou

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro veřejné projednání:

       Příloha č. 150: M.4 Nový návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu:

       Příloha č. 151: M.5 Nový návrh pro opakované veřejné projednání

Příloha č. 152: G Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

 

Nastavení cookies