Ocenění strážníků

10.03.2020
Strážníkům bylo uděleno ocenění za 20 a 25 let služby.

Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhla za přítomnosti primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka výroční porada Městské policie Liberec. Jako hosté byli do historických prostor budovy radnice přizváni vedoucí územního odboru Liberec Policie ČR plk. Kurt Malina a starosta města Frýdlant Dan Ramzer.

Předmětem setkání bylo vyhodnocení činnosti městské policie za loňský rok, poděkování zaměstnancům za 20 a 25 let služby a za mimořádný přístup k vykonávaným úkolům. Primátor města při této příležitosti povýšil strážníka Jiřího Jaworskiho do hodnosti vrchní praporčík.

V pracovní části porady bylo dále provedeno vyhodnocení úkolů z roku 2019, kdy městská policie mimo jiné zavedla hodnostní označení, Zastupitelstvo města schválilo Strategii personálního rozvoje a Plán prevence kriminality na roky 2020 – 2023. Popsána byla i úspěšná spolupráce s Policií České republiky.

Součástí programu bylo i stanovení úkolů do nadcházejícího roku. Ředitel Ladislav Krajčík zdůraznil zejména zvýšení četnosti a efektivity přímého výkonu hlídkové a obchůzkové služby v oblasti terminálu MHD v ulici Fügnerova a v oblasti horního centra Nám. Dr. E. Beneše, zavedení platebních terminálů pro placení pokut nebo přechod na nový pult centrální ochrany.

Závěrem porady poděkoval primátor Jaroslav Zámečník strážníkům za službu a vyzdvihl její náročnost.  „Pro vedení města i městské policie je prioritou působení strážníků zejména v centru města. Sám se v centru pohybuji často a uvědomuji si náročnost dohledu na veřejný pořádek. Jsem rád, že hlídky tuto službu vykonávají a budu se snažit městské policii poskytovat vždy podporu“, uvedl primátor Jaroslav Zámečník.
 

Městská policie Liberec má 91 zaměstnanců, z toho 80 strážníků. Za rok 2019 řešila více než 16000 přestupků. Strážníci zadrželi 54 podezřelých pachatelů z trestné činnosti a předvedli 204 hledaných nebo pohřešovaných osob na republikovou policii.
 

Věrnostní ocenění 20 let služby pro Městskou policii Liberec
insp.  Martin Torák
insp. Ludmila Chládková
prap. Vlasta Pešková

Věrnostní ocenění 25 let služby pro Městskou policii Liberec
ml. insp.  Josef Popovič
insp. Luděk Svoboda
prap. Pavel Henzl
prap. Martin Veselý

Poděkování za příkladnou práci pro Městskou policii Liberec
ml. insp. Jiří Kolář
Bc. Veronika Štrynclová

Povýšení na hodnost vrchní praporčík
prap. Jiří Jaworski 

Ocenění strážníků

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 06.04.2020 23:32