OPK

Odbor prevence kriminality 

  Prevence kriminality  - Budova Uran - 6. podlaží
  Vedoucí odboru  Bc. Daniela Bušková   488 578 152
  Manažer prevence kriminality města Liberce Bc. Lukáš Poruba   488 578 106
  Dopravní výchova a vzdělávání - Budova dětského dopravního hřiště, Lužická 147, Liberec 1  
  Vedoucí oddělení dopravní výchovy a vzdělávání  Mgr. Vladimír Šnýdl   734 416 642
  Lektor dopravní výchovy  Luděk Svoboda 733 628 158
  Lektorka dopravní výchovy  Ludmila Chládková 602 718 923
  Lektorka tematických přednášek (preventistka) Veronika Soukalová  778 772 473
  Asistent městské policie Miroslav Louda  

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 03.12.2021 07:58