Parkovací systém

 

Parkovací systém upravuje Nařízení statutárního města Liberec  číslo 1/2016 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci.

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 12.08.2020 11:33