změna č. 3 územního plánu

Zastupitelstvo obce Chotyně na svém zasedání rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Chotyně. V souvislosti s tím se usneslo, že do 30. 11. 2020 bude obec Chotyně sbírat návrhy na změnu územního plánu Chotyně (dále jen "žádost").

Každá žádost na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 46 odst. (1) stavebního zákona. Tyto náležitosti jsou obsaženy na předepsaném formuláři, který je možné stáhnout zde a pomocí kterého lze podávat žádosti na změnu územního plánu. Všechny body obsažené ve formuláři je nutné vyplnit. V opačném případě bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že tak neučiní ani po výzvě, tak bude žádost v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítnuta a zastupitelstvo o ní nebude rozhodovat. Žádost na změnu územního plánu lze podávat pouze u příslušné obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována. Žádosti tedy podávejte pouze na obec Chotyni.

Po uplynutí termínu pro sběr žádostí na změnu územního plánu obec Chotyně předá všechny došlé žádosti pořizovateli (Magistrát města Liberce odbor územního plánování), který je následně začne posuzovat podle ustanovení § 46 odst. (2) stavebního zákona. Žádosti, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v § 46 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona předá k rozhodnutí zastupitelstvu obce Chotyně. 

Upozorňujeme, že podání žádosti nezakládá právní nárok na provedení změny územního plánu. Ani rozhodnutí zastupitelstva obce Chotyně o zahrnutí žádosti na změnu územního plánu do změny č. 3 územního plánu neznamená, že žádosti bude vyhověno. Jestli bude žádosti vyhověno se bude odvíjet od projednání změny územního plánu a bude zřejmé až v okamžiku, kdy bude změna č. 3 územního plánu vydána zastupitelstvem obce Choytně a bude v ní obsažen požadavek, který žadatel uvedl v žádosti na změnu územního plánu.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.