změna č. 2

Zastupitelstvo obce Hlavice usnesením č. 6 ze dne 16. 12. 2019 vydalo změnu č. 2 územního plánu Hlavice.

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]

3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf] 

Odůvodnění změny územního plánu

textová část [pdf]

změnový text [pdf]

grafická část:
4. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf], legenda 1, 2, 3 [pdf]

Nastavení cookies