územní studie Camping 2000 - kolonie rekreačních chat

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

grafická část (pdf)

Veřejné projednání návrhu územní studie se koná v pondělí 1. 9. 2014 od 15. 30 v zasedací místnosti č. 317 budovy historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 8. 9. 2014.

Nastavení cookies