zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2015 - 2019

Zastupitelstvo obce Janův Důl na svém zasedání, které se konalo dne 29. 9. 2020, schválilo usnesením č. 105 Zprávu o uplatňování územního plánu Janův Důl za uplynulé čtyřleté období.

schválená Zpráva (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh zprávy [pdf]

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do středy 19. 2. 2020. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies