schválené

Územní studie US3

textová a grafická část (pdf)

Územní studie byla schválena dne 3. 2. 2014

textová a grafická část (pdf) změny územní studie, která byla schválena 1. 4. 2016. 

____________________________________________________________________

Územní studie US1

textová část (pdf)

grafická část

výkres širších vztahů 1: 2000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh 1: 1000 (pdf)

výkres regulací 1: 1000 (pdf)

výkres dopravy, VPS, Etapizace 1: 1000 (pdf)

napojení inženýrských sítí - elektro 1: 1000 (pdf)

napojení inženýrských sítí - ZTI 1: 1000 (pdf)

vyhodnocení záborů ZPF 1: 1000 (pdf)

Územní studie byla schválena dne 4. 3. 2013. Aktuálnost územní studie byla ověřena dne 1. 3. 2021.

Nastavení cookies