2. zpráva o uplatňování územního plánu Všelibice

Na níže uvedeném formuláři lze žádat o změnu územního plánu Všelibice. Podání žádosti neznamená, že žadateli bude automaticky vyhověno. Zda bude žádosti vyhověno bude záviset na procesu pořízení případné změny územního plánu. 

formulář [doc]