2. změna územního plánu

nový návrh změny č. 2 územního plánu pro opakované společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Všelibice na životní prostředí (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 29. 9. 2020 a bude sejmuta 13. 11. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

UPOZORNĚNÍ PRO DOTČENÉ ORGÁNY. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ, KTERÉ SE MĚLO KONAT 16. 3. 2020, BYLO ZRUŠENO.

nový návrh změny č. 2 územního plánu pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Všelibice na životní prostředí (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 17. 2. 2020 a bude sejmuta 2. 4. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 2. změny pro společné jednání


textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

hlavní výkres - zákres změn (pdf)

hlavní výkres - platný stav (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - zákres změn (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - platný stav (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - zákres změn (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - platný stav (pdf)

koordinační výkres - zákres změn (pdf)

koordinační výkres - platný stav (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - zákres změn (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - platný stav (pdf)

výkres základního členění území - zákres změn (pdf)

výkres základního členění území - platný stav (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 16. 1. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh zadání 2. změny (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pondělí 6. června 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to: - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.