2. změna územního plánu

Návrh 2. změny pro společné jednání


textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

hlavní výkres - zákres změn (pdf)

hlavní výkres - platný stav (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - zákres změn (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - platný stav (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - zákres změn (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - platný stav (pdf)

koordinační výkres - zákres změn (pdf)

koordinační výkres - platný stav (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - zákres změn (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - platný stav (pdf)

výkres základního členění území - zákres změn (pdf)

výkres základního členění území - platný stav (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 16. 1. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh zadání 2. změny (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pondělí 6. června 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to: - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.