Odbor správy veřejného majetku

Mgr. Lukáš Hýbner

Foto - portrét
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3461
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 3.01

Odbor správy veřejného majetku

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 874

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532
Sedláčková Jana referent odboru správy veřejného majetku hlášení závad Marushka, služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent oddělení technické správy lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Crháková Olga referent oddělení technické správy letní čistění komunikací, zimní údržba komunikací, správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3877
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov,Dolní Hanychov,Ostašov, Machnín, Františkov-část, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy lokalita: Doubí u Liberce - část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce - část, Horní Růžodol - část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov - část, Nový Harcov, Liberec Kristiánov - část, Liberec Perštýn - část Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3871
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení technické správy Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3876
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město - část, Růžodol I - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Bc. Streit Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.30 48 524 3884

Oddělení hospodářské správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bažantová Pavla referent oddělení hospodářské správy provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3459
Bažantová Šárka hrobník údržbář - zahradnice
Černý Jiří hrobník údržbář
Hakenová Radomíra referent oddělení hospodářské správy U Krematoria 460 48 524 3537
Havlíková Kristýna referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3460
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení U Krematoria 460 .
Chvojka Jiří hrobník údržbář
Chvojková Drahomíra uklizečka U Krematoria 460
Jarešová Vendula referent investic a oprav Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Kalinová Jaroslava referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3457
Loubek Boris hrobník údržbář
Marek Josef hrobník údržbář
Peroutka Roman hrobník údržbář
Pitvorová Michaela referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3872
Valach Luboš hrobník údržbář
Bc. Vojtová Jana referent oddělení hospodářské správy správa hřbitova u krematoria U Krematoria 460 1.12 48 524 3462

Oddělení dopravní obslužnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Hýbner Lukáš vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3461
Junová Jana referent oddělení dopravní obslužnosti Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3464
Neumannová Petra referent oddělení dopravní obslužnosti Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3463
POPIS ČINNOSTI

Odbor správy veřejného majetku se dělí:

- oddělení technické správy

- oddělení hospodářské správy

Činnost odboru zahrnuje správu a údržbu komunikací, veřejného osvětlení, mostních konstrukcí, dopravního značení, městských hřbitovů, Rekreačního a sportovního areálu Vesec a akce investičního charakteru do vyjmenovaného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec.

  • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000,- Kč
  • jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy
  • podílí se na koncepci energetické náročnosti budov, na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města

 

Aktuality odboru

01.11.2018

Dokončení revitalizace rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích

Dne 1. 11. 2018 byla dokončena revitalizace rozptylové loučky v Ruprechticích.
 
23.10.2018

Nové pracoviště správy hřbitovů

Město Liberec od 24. 10. 2018 otevírá pro veřejnost nové pracoviště správy hřbitovů v Ruprechticích.
 
01.07.2018

Správa krematoria a provoz pohřební služby v Liberci

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce.
 
21.06.2018

Ceník pohřebních služeb

Město Liberec od 1. 7. 2018 bude komplexně zajišťovat správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.