Územní studie - plocha Z32

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA Z32 - PROSEČ POD JEŠTĚDEM

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1: 5000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres etapizace 1: 1000 (pdf)

výkres detailu veřejného prostranství 1: 250 (pdf)

příčné řezy 1: 250 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 20. 4. 2022.

Nastavení cookies