Územní studie Hoření Proseč

textová část (pdf)

grafická část

1) schéma širších vztahů (pdf)

2) Přírodní a krajinné hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

3) Urbanistické a kulturně historické hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

4) Návrh řešení územní studie (pdf)

legenda (pdf)

5) foto (pdf)


Stanoviště fotosnímků (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 5. 2015.

Nastavení cookies