Město a rovné příležitosti

Představujeme Vám to nejzajímavější z oblasti rovných příležitostí na regionálním trhu práce!

Proč vznikla tato stránka:

Nezisková organizace Centrum Kašpar od roku 2004 pomáhá lidem najít své místo na trhu práce. Současně spolupracuje s regionálními firmami, které vedle vlastní činnosti sledují i potřeby svých zaměstnanců/kyň. Magistrát města Liberce je při propojování potřeb obou těchto skupin významným prostředníkem.

Co zde najdete:

Jde o široký pojem, na jehož základě různé neziskové organizace Libereckého kraje chtějí podpořit zájmy osob, které trh práce určitým způsobem trvale znevýhodňuje. Může se jednat například o zdravotně postižené (jistě znáte sdružení D.R.A.K. či Rytmus Liberec). Centrum Kašpar se věnuje potřebám a zájmům těch, kdo se na okreji zájmu zaměstnavatelů ocitli v důsledku svého genderu, věku, povinnostem v oblasti péče o rodinu a dalších „hendikepů“.

Neříká Vám nic slovo gender? Nevadí, používá se v našem prostoru teprve krátce. Označuje všechno to, co souvisí s mužskou či ženskou rolí, ale co nám není vrozeno. Rozdílná očekávání od těchto rolí pak vytváří nerovnosti. Ty se velmi často projevují právě v oblasti trhu práce. Ženy pobírají v průměru o 25 % nižší mzdu než muži. Až třetina všech lidí se stává obětí diskriminace při hledání zaměstnání proto, že jsou současně rodiči malých dětí. I vůči lidem nad 50 let se na trhu práce objevují nejrůznější předsudky, které můžou souviset i s tím, že tito lidé (zejména pak ženy) pečují o své rodiče ve vysokém věku, a nebudou tudíž dostatečně výkonnými zaměstnanci.

Předsudky a zjednodušené představy o mužích a ženách v různém věku se nevyplatí podporovat, ať už stojíte na straně uchazečů o zaměstnání, nebo sami práci nabízíte. Jde jen o úhel pohledu. Rodiče můžete vnímat jako nepružného zaměstnance, který bude často absentovat kvůli nemoci dětí. Nebo si připustíte, že rodina je nejdůležitější pro každého, a budete se mu snažit vyjít vstříc při propojení práce a starosti o rodinu. Tím získáte motivovaného, loajálního a výkonného člověka, oporu do svého týmu. Náklady na vstřícná firemní opatření se Vám mnohonásobně vrátí. Některé firmy a organizace na Liberecku už to vědí.

Aby se myšlenka rovných příležitostí postupně prosadila v dalších organizacích a aby se nám všem při práci a péči dýchalo lépe, vznikla soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Společnosti, které něco zajímavého nabízejí či umožňují svým zaměstnancům/kyním v oblasti sladění životních rolí, v ní sdílejí své zkušenosti z praxe. Pomáhají inspirovat.

Vstřícný zaměstnavatel

Firmy, jež vycházejí vstříc potřebám různých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň, nabízející pružné pracovní uspořádání či podmínky pro sladění pracovního a soukromého života, jsou každoročně oceňovány v soutěžích, jež organizují neziskové organizace po celé ČR.

Pro Liberecký kraj je to soutěž Vstřícný zaměstnavatel, která letos vstoupila do šestého ročníku. Smyslem je vyjádřit uznání těm zaměstnavatelům, kteří originálně a příkladně řeší potřeby svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Zvláštní zřetel je kladen na přístup firmy k potřebám rodičů malých dětí, zaměstnanců/kyň předdůchodového věku a všech těch, kteří potřebují v praxi sladit práci a osobní život. Od roku 2010 prošlo soutěží přes 30 nominovaných organizací, ocenili jsme 17 z nich.

Nominujte Vstřícného zaměstnavatele 2015

Až do 31. 5. 2015 můžete prostřednictvím nominačního formuláře přihlásit svého kandidáta. Nebo nám o něm dejte vědět emailem. Můžete inspirovat další firmy k zavádění opatření, díky nimž se nám v Libereckém kraji bude všem pracovat o něco lépe.

Stojí za to ukázat, že vstřícnost se vyplácí oběma stranám.

Vstřícný zaměstnavatel 2014

Výsledky pátého ročníku soutěže byly vyhlášeny dne 17. 10. 2014 v liberecké Tipsport areně. na slavnostním večeru veletrhu Educa.

Cenu odborné poroty v soutěži Vstřícný zaměstnavatel 2014 získal Hotel Petra AH, který zaujal porotu především jedinečným propojením péče o své zaměstnané v oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a vzdělávání a zejména v oblasti uzpůsobení práce osobním potřebám, včetně možnosti hlídání dětí v soukromé MŠ Petra. Porota ocenila také garantský systém v adaptačním procesu nových zaměstnanců, díky němuž má firma zcela minimální fluktuaci a spokojený pracovní tým.

Cenu veřejnosti v soutěži Vstřícný zaměstnavatel 2014 získala Základní škola a Mateřská škola Mníšek u Liberce. Hlasující ocenili především vstřícnost školy při úpravách pracovního režimu vyučujících, lidský přístup k potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň a mezigenerační spolupráci.

Vítězové ročníku 2010

Vítězové ročníku 2011

Vítězové ročníku 2012

Vítězové ročníku 2013

Vítězové ročníku 2014

 

Nechceme Vám ukázat jen jednu stránku téže mince. Protože víme, že úspěch na trhu práce je úsilím oboustranným, představíme Vám zde jednotlivce, kteří mají vlastní strategie, jak sladit práci, rodinu a další své priority. Obvykle jim lesk a sláva nenáleží. Proto jsme vytvořili soutěž i pro ně. Mimořádně silné příběhy a inspirace můžete díky soutěži Pán/Paní svého času a především díky odvaze těch, kdo se do ní zapojili, sdílet i Vy.

Pánové/Paní svého času

V soutěži chceme zviditelnit zdánlivě obyčejné příběhy hrdinů a hrdinek každodenního života. Některé z nich možná osobně znáte. Mnohdy jejich úsilí zůstává neprávem „neviditelné“. V tuto chvíli probíhá třetí ročník soutěže Pán/Paní svého času 2015. Přihlaste sebe či své přátele, známé, příbuzné. Inspirujte tak ostatní a pokuste se i Vy udělat důležitý krok pro vstřícný trh práce na Libercku.

Pán/Paní svého času 2014

Vítězkou se stala paní Petra Dvořáčková, která je celoživotní profesí zdravotnice, nyní pracuje v Hospicové péči sv. Zdislavy a je maminkou 6 dětí. Blahopřejeme.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje ve středu 11. června v rámci konference Den napůl – život naplno.

Zároveň otevíráme třetí ročník soutěže Pán/Paní svého času 2015. Přihlaste sebe či své přátele, známé, příbuzné. Inspirujte tak ostatní a oceňte ty, kterým obvykle za jejich „neviditelnou“ práci nikdo netleská.

    

Pán/Paní svého času 2013

Vítězkou pro rok 2013 se stala paní Jaroslava Syrovátková, asistentka s vědeckou hodností na katedře podnikové ekonomiky Technické univerzity Liberec, která v internetovém hlasování získala od svých příznivců 365 hlasů.

Vítězkou pro rok 2013 se stala paní Jaroslava Syrovátková, asistentka s vědeckou hodností na katedře podnikové ekonomiky Technické univerzity Liberec, která v internetovém hlasování získala od svých příznivců 365 hlasů. Srdečně blahopřejeme vítězce i ostatním nominovaným kandidátkám. Přejeme mnoho sil a dalších osobních i pracovních úspěchů.

Více informací o obou soutěžích naleznete na webu Centra Kašpar.

O příkladech dobré praxe si přečtěte v publikacích a metodikách zde:
http://www.centrum-kaspar.cz/2000/08/02/ke-stazeni/

Videomedailonky o nominovaných firmách a jednotlivcích Vám postupně představíme v našem seriálu v sekci Aktuality.

Pokud si kladete otázku, proč téma rovných příležitostí zaštiťuje Magistrát města Liberec, pak vězte, že úloha samosprávných celků je v prosazování genderové rovnosti (nejen na trhu práce) v mnoha ohledech nezastupitelná. Města jsou součástí komunitního plánování a přispívají tak obecně k rozvoji a kultivaci regionu, včetně jeho služeb různým skupinám občanů/ek. Pořádají celou řadu vzdělávacích a osvětových akcí a působí jako šiřitelé trendů. Z hlediska aplikace genderových auditů a jemu podobných nástrojů pak představují velmi speciální prostředí, neboť fungují na nekomerčních principech. Ze všech těchto důvodů je důležité, aby právě města a obce udávaly standard pro ostatní jednotlivce i zaměstnavatele v daném regionu.

Aktivity města na podporu rovných příležitostí

Od července 2012 je Magistrát města Liberec partnerem v projektu na podporu rovných příležitostí žen a mužů. Projekt „Uchop svou příležitost: Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu“ je financován díky prostředkům ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je Centrum Kašpar. Druhým partnerem projektu je síť hotelů Pytloun.

Město se rozhodlo podpořit šíření informací k problematice slaďování pracovního a soukromého života a rovných příležitostí směrem k veřejnosti. Do června 2015 město zorganizuje 6 – 7 seminářů pro zaměstnavatele, zaměstnance/kyně a veřejnost. Na těchto setkáních zazní zkušenosti města s otázkami rovných příležitostí. Představí se zde firmy našeho regionu, které se vyznačují vstřícnou personální politikou. Město Liberec se dále bude podílet na vzniku publikací, které poslouží jako vodítko pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou přenastavit své fungování vstříc potřebám různých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň.

Výsledkem partnerské spolupráce je i vznik této webové sekce. Jakékoli informace a podněty k její podobě prosím adresujte na: jan@centrum-kaspar.cz nebo jana@centrum-kaspar.cz.

Město Liberec je však praktikem na poli rovných příležitostí i nad rámec projektu „Uchop“. Jednou z oblastí, na které se Město Liberec zaměřuje dlouhodobě, je problematika řízení mateřských a rodičovských dovolených. Úřad se snaží usnadnit odchody i návraty z rodičovských dovolených oběma stranám a v průběhu RD nezapomíná informovat o dění na úřadu. S rodiči jsou před nástupem na MD/RD vedeny pohovory, které se týkají jejich plánů a očekávání, včetně zájmu o průběžný pracovní i neformální kontakt po dobu rodičovské. Magistrát se snaží vyjít potřebám rodičů maximálně vstříc i po jejich návratu. Pokud se stane, že pracovní pozice je po rodičovské neslučitelná s novou situací zaměstnance či zaměstnankyně v důsledku péče o malé dítě, hledá magistrát jiné alternativy pracovních pozic v rámci úřadu, případně vychází individuálně vstříc s úpravou pracovní doby – posunutím jejího začátku či konce, zkrácením úvazku aj.

Zaujala Vás problematika rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života? Chcete se dozvědět více?

Určitě navštivte:

http://www.genderstudies.cz
http://www.aperio.cz
www.osops.cz
www.genderconsulting.cz
www.padesatprocent.cz

Centrum Kašpar

Centrum Kašpar je neziskovou organizací, která se v současné době věnuje dvěma velkým zájmům. Tím prvním je podpora jednotlivců při jejich návratu na trh práce. Sdružení pracuje se skupinami, které z nějakého důvodu stojí na okraji zájmu zaměstnavatelů – například rodiče malých dětí nebo lidé předdůchodového věku. Všem těmto lidem je společné, že potřebují v praxi skloubit práci a požadavky soukromé sféry. Je prokázáno, že pokud k tomuto skloubení podmínky mají, pak jsou zdaleka nejloajálnějšími zaměstnanci/kyněmi. Proto vznikla druhá linie zájmu – práce se zaměstnavateli. Pracovnice a pracovníci sdružení poskytují zaměstnavatelům rady a doporučení, v čem je dobré zaměstnaným vycházet vstříc a proč ve výsledku všichni potřebujeme slaďovat práci a osobní život. Jde o praktické prosazování rovných příležitostí ve firmách.

Druhý partner projektu – PHG

Hotely Pytloun (PHG) zastávají v projektu funkci mentora, tedy praktika s vlastními zkušenostmi v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a se zaváděním prorodinných opatření do vlastní firmy. Jako jedna z prvních společností projevila aktivní zájem o genderový audit a nabyté zkušenosti se rozhodla šířit směrem k dalším firmám našeho regionu. Firma začala svým zaměstnancům/kyním nabízet novinku v oblasti benefitů – hlídání dětí v domácnosti pro řešení mimořádných situací. Hotely Pytloun představí svou praxi s uvedenými aktivitami na pořádaných seminářích.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.