102. změna územního plánu

Návrh 102. změny územního plánu pro veřejné projednání.

Zastupitelstvo města Liberec se usnesením č. 234/2018 ze dne 27. 9. 2018 rozhodlo o pořízení 102. změny územního plánu zkráceným postupem. Dne 26.9.2019 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 268/2019 o rozšíření podnětu o další pozemky.

textová část návrhu [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

změnový text [pdf]

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí 27. 4. 2020 od 14:30 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (Nám. Dr. E. beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je pondělí 4. 5. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.