98. změna ÚPML

Návrh 98. změny územního plánu města Liberce pro veřejné jednání

O pořízení 98. změny územního plánu, včetně rozhodnutí, že změna bude pořizována zkráceným postupem, rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 232/2018 ze dne 27. 9. 2018.

textová část dokumentace

návrh [pdf]

odůvodnění [pdf]

změnový text (kapitola "M" odůvodnění)  [pdf]

grafická část

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1: 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu 98. změny územního plánu města Liberce se koná v úterý 22. 1. 2019 od 15:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je úterý 29. 1. 2019.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.