stav vyřizování žádostí

stav vyřizování agendy oddělení úřadu územního plánování

1) Stav vyřizování žádostí o závazné stanovisko a územně plánovací informaci

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny orientační stavy vyřizování závazných stanovisek orgánu územního plánování a územně plánovací informace. Vyřizování znamená, že ke každé podané žádosti příslušný referent zpracuje návrh odpovědi, který musí následně schválit vedoucí odboru. Schválit znamená, že vedoucí odboru návrh odpovědi zkontroluje a v případě, že k ní nemá námitek, potvrdí svým podpisem. Následně je podepsaná odpověď předána referentovi odboru územního plánování, který má na starosti spisovou agendu. Ten podepsaný dokument předá k vypravení a postoupí jej k odeslání na podatelnu magistrátu, která jej odešle. Níže uvedené termíny neznamenají, že je žádost hotová a vypravená žadateli.

Všechny došlé žádosti jsou vyřizovány postupně v pořadí, v jakém byly doručeny na podatelnu magistrátu. Referenti oddělení úřadu územního plánování jsou podateli často žádáni o přednostní vyřízení žádosti. Těmto žádostem není s ohledem na zajištění rovného přístupu vyhověno.

Konkrétní lhůta pro vydání závazného stanoviska a územně plánovací informaci není stavebním zákonem ani správním řádem stanovena. Proto se postupuje podle ustanovení § 6 odst. (1) správního řádu, podle kterého se žádosti mají vyřizovat bez zbytečných průtahů a ve lhůtě přiměřené. V současné době jsou žádosti o závazné stanovisko vyřizovány v rozmezí 8 pracovních týdnů. Žádosti o územně plánovací informace jsou vyřizovány do 30 dnů.

 

2) Stav pořizování za Liberec (stáhne se excelovský soubor)

3) Stav pořizování  za obce ORP Liberec (vyjma Liberce) (stáhne se excelovský soubor) 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.